Politica de confidentialitateGeneralități

» Prezenta Politică de confidențialitate oferă informații despre colectarea, utilizarea și dezvăluirea către terți a datelor cu caracter personal de CTRL+ALT+SMILE SRL, o societate înființată în conformitate cu legislația română, având sediul social în Str. Aleea Lunca Cernei nr.4, bl. D47 sc Fap.77, sector 6, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8055/2009, cod unic de înregistrare RO 25798189 (denumită în continuare ”CTRL+ALT+SMILE SRL”). Utilizarea website-ului nostru https://www.gustos.ro împreună cu toate subdomeniile acestuia (”Site”) sau crearea unui cont de utilizator, reprezintă acceptul și consimțământul dumneavoastră în ceea ce privește practicile stipulate în prezenta Politică de confidențialitate.

Procesarea datelor personale

» CTRL+ALT+SMILE SRL acordă o importanță deosebită securității informațiilor dumneavoastră. Protecția datelor dvs. cu caracter personal (denumite în continuare ”Date”) este foarte importantă, astfel că protecția datelor și a confidențialității reprezintă o prioritate pentru noi. Procesarea Datelor de catre CTRL+ALT+SMILE SRL se realizeaza in acord cu prevederile Regulamentului UE nr.2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, precum si a legislatiei nationale aplicabile.

» Aceasta Politică se va citi împreună cu Termeni și condiții și Politica utilizare cookie-uri.

Colectarea și utilizarea datelor

» Puteți naviga pe site-ul nostru fără să dezvăluiți datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să beneficiate de serviciile noastre, incluzând fără limitare: accesul la baza de date cu retete culinare, abonarea la newsletter-ul cu specific culinar, sau daca va doriti să accesaţi comunitatea Gustos, să postaţi propriile retete, să descarcati cărţi cu retete culinare în format electronic sau să ne contactați din orice motiv, o puteţi face furnizând anumite date cu caracter personal în timpul procesului de înregistrare a solicitarilor dumneavoastră. Acestea sunt: numele si prenumele, adresa de e-mail, data nasterii după caz, dacă astfel de date sunt necesare pentru (denumite în continuare ”Scopurile Prelucrării”):
i. atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract, sau pentru efectuarea demersurilor, la cererea persoanei vizate, înainte de înregistrarea contului de utilizator:
(a) crearea si inregistrarea unui cont de utilizator pe website-ului nostru https://www.gustos.ro;
(b) acordarea accesului la baza de date cu retete culinare a website-ului nostru https://www.gustos.ro;
(c) descarcarea cărţilor cu reţete culinare, în format electronic, puse la dispoziţia utilizatorilor prin intermediul website-ului nostru https://www.gustos.ro;
(d) prelucrarea solicitărilor dvs.
ii. în cazul în care v-ati exprimat consimţamantul expres pentru prelucrare:
(e) putem utiliza informațiile dvs. pentru a vă trimite newslettere; (f) putem utiliza informaţiile dumneavoastră pentru generarea notificărilor prin Browser WebPush, setare care permite Site-ului să notifice utilizatorilor mesaje noi sau conţinut actualizat, cât timp Browser-ul de navigare pe internet este deschis şi au fost acordate permisiunile specifice (puteţi permite sau dezactiva cu ușurință notificările și puteţi controla modul în care apar aceste notificări);
iii. atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale CTRL+ALT+SMILE SRL:
(g) este posibil să colectăm informații prin intermediul cookie-urilor pentru a vă oferi servicii de calitate și pentru a îmbunătăți experiența de navigare, în special pentru a vă stoca preferințele și parametrii în vederea economisirii timpului, pentru activarea autentificării, pentru combaterea fraudei și analiza performanțelor site-ului și serviciilor noastre. Aceste informații ne ajută să îmbunătățim site-urile web și aplicațiile noastre și să înțelegem mai bine preferințele dumneavoastra.
(h) efectuarea studiilor şi prospectărilor de piaţă, inclusiv prin realizarea de sondaje privind gradul de satisfacție a utilizatorilor cu privire la materialele postate pe website-ului nostru https://www.gustos.ro;
iv. atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale revenind CTRL+ALT+SMILE SRL potrivit reglementărilor aplicabile.

» Orice date cu caracter personal comunicate în timpul procesului de înregistrare vor fi prelucrate de către CTRL+ALT+SMILE SRL, în calitate de operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, legislației române privind protecția datelor și a altor regulamente aplicabile. Datele dvs. vor fi utilizate exclusiv în Scopurile Prelucrării pentru care au fost colectate inițial. Datele pot fi prelucrate pentru un scop legitim, altul decât Scopurile Prelucrării doar în măsura în care acest scop este similar Scopurilor Prelucrării. În cazul în care se dorește prelucrarea datelor în alt scop decât Scopurile Prelucrării în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate, vă vom oferi, înainte de orice prelucrare, informațiile detaliate relevante privind prelucrarea avută în vedere.

» Aveți obligația de a furniza CTRL+ALT+SMILE SRL date corecte și complete. Nerespectarea acestei obligații constituie o încălcare a termenilor și condițiilor prezentei Politici de confidențialitate care va determina, cu efect imediat, închiderea contului de utilizator. De asemenea, sunteți de acord să actualizați datele și să vă asigurați că acestea sunt corecte și complete.

» Ca principiu general, oferirea consimțământului și furnizarea datelor cu caracter personal pentru prelucrarea bazată pe consimțământul persoanelor vizate este în totalitate voluntară; nu există efecte negative pentru dvs. în cazul în care alegeți să nu oferiți consimțământul sau să furnizați date cu caracter personal. Există cazuri în care CTRL+ALT+SMILE SRL nu poate lua măsuri fără anumite date cu caracter personal, de exemplu deoarece aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru a vă procesa solicitările, sau pentru a vă oferi acces la o ofertă sau la un newsletter. În aceste cazuri, din păcate, nu va fi posibil ca CTRL+ALT+SMILE SRL să vă ofere ceea ce solicitați fără furnizarea datelor cu caracter personal relevante.

» Vă rugăm să consultați secțiunile imediat următoare pentru detalii privind scopurile prelucrării datelor și temeiurile legale ale unei astfel de prelucrări.

Înregistrarea unui cont de Utilizator

» Înregistrarea contului de utilizator se realizează prin utilizarea, cu rol de identificare, a numelui si prenumelui, adresei de e-mail. Dincolo de simpla furnizare a accesului la serviciile menţionate, contul dvs. este utilizat pentru a personaliza interacțiunea cu alți utilizatori, oferind opțiunea de afișare a informațiilor dvs. personale altor utilizatori, însemnând exclusive numele de utilizator pe care doriţi să îl afişaţi.

» În timp ce facem tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității oricăror parole sau alte informații referitoare la contul de utilizator. Refuzul de a finaliza procesul de înregistrare prin nefurnizarea tuturor datelor solicitate, corecte şi complete, va împiedica finalizarea procesului de inregistrare a contului de utilizator. Raporturile născute între CTRL+ALT+SMILE SRL şi fiecare Utilizator care utilizează Site-ul în vederea, cu ocazia sau după efectuarea unei solicitari sunt supuse Termenilor şi Condiţiilor şi prezentei Politici de Confidenţialitate.

Materiale/ conţinut generat de utilizatorii Site-ului

» Utilizatorul este responsabil de propriile actiuni precum şi de consecinţele pe care acestea le pot avea, în urma publicării, încărcării, difuzării în orice condiţii a materialelor pe care le încarcă sau pune la dispoziţie în mod public pe Site. Sunteți de acord că CTRL+ALT+SMILE SRL nu este în nicio circumstanţă responsabilă pentru examinarea sau evaluarea oricărui conținut sau exactitate a materialelor încărcate pe Site către utilizatori. Prin încarcarea oricăror materiale, inclusiv fotografii, declaraţi şi garantaţi că:
1. aţi obţinut în prealabil orice consimţamant necesar potrivit reglementărilor în vigoare cu privire la folosirea şi publicarea materialelor şi/sau imaginilor în cauză;
2. nu aduceţi atingere, în nicio circumstanţă şi nu încălcaţi orice drept de proprietate intelectuală a unei terţe părţi;
3. imaginile încărcate pe Site nu aduc atingere onoarei sau bunelor moravuri, şi nu au un continut explicit sexual sau avand conotatie sexuala;
4. conţinutul nu este în niciun fel defăimător.

» CTRL+ALT+SMILE SRL nu garantează și nu va avea nicio responsabilitate pentru niciunul dintre materialele utilizatorilor incluse/ postate pe Site sau pentru orice alte materiale, produse sau servicii ale unor terțe părți. Sunteți de acord că nu veți folosi mesaje ofensatoare, date cu caracter personal, date sensibile incluse sau legate de un astfel de conținut sau materiale terțe într-un mod care ar încălca sau aduce atingere drepturilor oricărei persoane și că CTRL+ALT+SMILE SRL nu va fi în nicio circumstanţă responsabilă pentru orice astfel de utilizare de către dvs.

Asistență și suport

» Puteți solicita asistență sau ne puteți adresa orice întrebări, comentarii, sugestii sau probleme privind site-ul sau produsele comercializate sau cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin contactarea CTRL+ALT+SMILE SRL la adresele din secțiunea ”Contact” de pe site. Vă rugăm să ne oferiți cât mai multe detalii pentru a vă putea răspunde solicitării (cum ar fi numele complet, numărul de telefon și adresa de e-mail). Datele dvs. vor fi utilizate în mod exclusiv în scopul analizării solicitării dvs. și, în cazul în care este acceptată de către CTRL+ALT+SMILE SRL, pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea oferirii unui răspuns la o astfel de solicitare. Refuzul de a furniza aceste detalii ne poate împiedica să analizăm sau să răspundem solicitării dvs.

Newsletter

» Puteți să vă abonați la serviciul nostru de transmitere prin e-mail a newsletter-ului prin furnizarea unei adrese de e-mail valide la care să vă fie transmis acesta, în secțiunea ”Newsletter” de pe site-ul nostru. Puteți să vă dezabonați în orice moment prin transmiterea unui e-mail la [email protected] cu solicitarea de dezabonare sau accesând link-ul dedicat existent la sfârșitul fiecărui newsletter. Dezabonarea nu va afecta legalitatea prelucrării, conform consimțământului acordat înaintea retragerii.

Utilizarea cookie-urilor și statisticile de utilizare via Google Analytics

» Utilizăm tehnologia cookie-urilor pe site-ul nostru, care ne permite să facilităm experiența navigării, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului. Folosirea cookie-urilor nu este asociată cu informațiile de identificare personală de pe site. De asemenea, utilizăm Google Analytics pentru a analiza informația furnizată de către vizitatorii site-ului. Aceste informații ne permit să înțelegem mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl folosesc. Nu este inclusă nicio informație de identificare personală în acest tip de raport. Nu utilizăm cookie-uri pentru a colecta date personale și nu folosim tehnologia care conectează informațiile colectate prin cookie-uri de datele utilizatorilor site-ului nostru. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor și statisticile privind utilizarea via Google Analytics pe site-ul nostru web, precum și modul în care puteți să nu optați pentru diferite tipuri de prelucrare, dezactivarea stocării cookie-urilor sau înlăturarea cookie-urilor înregistrate, vă rugăm să vedeți Politica noastră de utilizare a cookie-urilor..

Link-uri

» Ocazional, site-ul sau newsletter-ele pot conține link-uri către alte site-uri web sau resurse pe internet. Vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web sau resurse nu se află sub controlul CTRL+ALT+SMILE SRL și să luați la cunoștință și să acceptați faptul că CTRL+ALT+SMILE SRL nu este, sub nicio formă, responsabilă, direct sau indirect, de practicile sau acțiunile privind confidențialitatea acestor site-uri sau ale operatorilor lor. În vederea includerii unui astfel de link nu este necesară aprobarea de către CTRL+ALT+SMILE SRL sau de asocierea cu operatorii săi. Vă sfătuim să fiți atenți când părăsiți site-ul nostru și să citiți declarația de confidențialitate a fiecărui site web care colectează date cu caracter personal. Politica de confidențialitate pe care o citiți acum se aplică doar informațiilor colectate de către CTRL+ALT+SMILE SRL.

Destinatarii datelor

» Politica noastră este aceea de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate. CTRL+ALT+SMILE SRL poate dezvălui date cu caracter personal unor terți, cum ar fi partenerii comerciali ai CTRL+ALT+SMILE SRL, în calitate de împuterniciți pentru și în numele CTRL+ALT+SMILE SRL (de ex. furnizori servicii de e-mail marketing pentru transmiterea de newslettere, consultanții legali și financiari) cu care CTRL+ALT+SMILE SRL a încheiat acordurile contractuale necesare prevăzute de legislația UE și de legislația națională. Vom dezvălui date terților exclusiv în măsura efectuării prelucrărilor pentru Scopurile Prelucrării pentru care datele au fost iniţial colectate și prelucrate. Sunteți de acord în mod expres să dezvăluim datele cu caracter personal împuterniciților nostri.

» CTRL+ALT+SMILE SRL poate dezvălui datele în vederea conformării cu obligaţiile stabilite în sarcina CTRL+ALT+SMILE SRL în baza reglementărilor legale aplicabile sau ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități legale, cum ar fi un mandat sau o citație. CTRL+ALT+SMILE SRL poate să dezvăluie informații în cazul în care considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru protejarea intereselor CTRL+ALT+SMILE SRL sau punerea în aplicare a Termenilor și Condițiilor.

Transferul datelor

» Datele nu vor fi transferate în afara UE/SEE. Putem transfera informațiile dvs. personale furnizorilor de servicii de găzduire (hosting), asistență și mentenanță tehnică în afara Uniunii Europene. În cazul transferului, protejăm și oferim o protecție adecvată transferului datelor dvs. personale către destinatarii din tările respective prin încheierea cu destinatarii datelor a unor acorduri de transfer al datelor în forma clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

Perioada de retenție

» Datele personale colectate și utilizate vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani după stergerea contului de utilizator, sau pentru orice altă perioadă mai lungă prevăzută de lege, de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice. Imediat după terminarea perioadei de stocare aplicabilă, datele vor fi: (a) șterse sau distruse în siguranță; sau (b) transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor). Datele cu caracter personal colectate și utilizate pentru abonarea la newsletter-ul nostru vor fi imediat șterse dacă vă dezabonați de la serviciul nostru de transmitere a newsletter-ului prin e-mail.

Securitate

» Ca parte din administrarea site-ului nostru, am luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat împotriva riscurilor care apar în urma prelucrării, în special prin distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea, achiziția sau accesul neautorizat, manipularea voită sau accidentală, accesul de către terți, ștergerea sau modificarea datelor cu caracter personal. Veți fi notificat în cazul încălcării securității datelor, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu excepția cazului în care organul abilitat stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor organului abilitat. Vă vom răspunde în mod prompt oricaror solicitari privind încălcarea securității datelor.

Drepturile persoanelor vizate

» Renunțare. În cazul în care ați consimțit la prelucrarea informațiilor dvs., puteți să vă retrageți oricând consimțământul.

» Acces. Puteți să solicitați accesul la informațiile dvs. personale pe care le păstrăm. Dacă ne transmiteți o astfel de cerere, vă vom oferi toate informațiile despre scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate, categoriile de destinatari, perioada de retenție a datelor, drepturile dvs. de a rectifica, șterge sau restricționa datele accesate, dacă este cazul. Dacă este posibil, vă vom oferi posibilitatea de a accesa de la distanță sistemul care vă poate oferi accesul direct la datele dvs. personale.

» Portabilitate. Puteți obține o copie a informațiilor personale pe care le avem înregistrate într-un format compatibil și o structură care vă permite să vă exercitați dreptul de portare a datelor.

» Restricționare. Puteți să cereți restricționarea în următoarele cazuri: pe perioada care îi permite CTRL+ALT+SMILE SRL să verifice acuratețea datelor dvs. personale în cazul în care o contestați; în cazul în care prelucrarea este ilegală și preferați să restricționați informațiile personale, nu să le ștergeți; dacă doriți ca CTRL+ALT+SMILE SRL să vă păstreze informațiile personale, deoarece aveți nevoie de acestea pentru a vă apăra în instanță; în cazul în care v-ați opus prelucrării, CTRL+ALT+SMILE SRL trebuie să verifice dacă există motive legitime pentru prelucrare care pot să prevaleze drepturilor proprii.

» Rectificare/Ștergere. Puteți, de asemenea, să solicitați corectarea, modificarea, ștergerea oricărei informații care este incompletă, expirată sau incorectă. Puteți solicita ștergerea informațiilor dvs. personale în următoarele cazuri:
- în cazul în care informațiile dvs. personale nu mai sunt necesare în scopul prelucrării datelor;
- dacă v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor doar pe baza consimțământului;
- în cazul în care v-ați opus prelucrării datelor;
dacă infomațiile personale trebuie șterse în vederea îndeplinirii obligațiilor legale aplicabile CTRL+ALT+SMILE SRL. Vom lua toate măsurile necesare pentru a informa împuterniciţii CTRL+ALT+SMILE SRL implicaţi în prelucrarea datelor despre această ștergere.

» Opoziție. Vă puteți opune prelucrării informațiilor dvs. personale în orice moment când sunt utilizate în scopuri de marketing sau elaborare a profilurilor pentru a vă transmite reclame de interes sau pentru a vă opune dezvăluirii datelor dvs. unor terți.

» Reclamație. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

» Vă puteți exercita drepturile în mod liber, oricând, trimițând o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate.

» Vă rugăm să ne contactați imediat în cazul în care considerați că datele dvs. personale au fost furnizate fără consimțământ, trimițându-ne o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate.

Modificări

» Ocazional, prezenta Politică de confidențialitate poate fi actualizată. Modificările sunt afișate pe site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind infomațiile pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite. Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare imediat după data publicării pe site-ul nostru. În condițiile în care decidem să utilizăm datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea menționată la momentul colectării, vă vom notifica prin e-mail. Astfel veți putea decide dacă putem sau nu utiliza datele dvs. în acest mod. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de confidențialitate în baza cărora au fost colectate datele.

Informații de contact

» În cazul în care aveți întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm informațiile personale sau dacă doriți să exercitați vreunul dintre drepturile anterior mentionate în prezenta Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind următoarele date de contact:
Pentru e-mail: [email protected]
În scris: prin poştă sau curier la adresa Str. Aleea Lunca Cernei nr.4, bl. D47 sc Fap.77, sector 6, Bucuresti – cu menţiunea: în atenţia responsabilului CTRL+ALT+SMILE SRL cu protecţia datelor.

» Cererile pentru accesul, corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris și sunt supuse restricțiilor legale în vigoare. Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs. fără întârziere și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informația va fi transmisă prin mijloace electronice dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați, în scris, altfel.